DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Tarieven en declaraties

Informatie over het declareren van verpleging en verzorging en de Zvw-pgb tarieven. 

Zorgverleners en tarieven

Voor zorgverleners die beroeps- en bedrijfsmatig zorg verlenen en voldoen aan de hiervoor gestelde criteria gelden er maximale tarieven. Dit noemen wij het Zvw-pgb formele tarief. Voor alle overige zorgverleners geldt een ander tarief. Dit noemen wij het Zvw-pgb informeel tarief.

Wanneer kan uw zorgverlener het Zvw-pgb formele tarief declareren?

De budgethouder kan alleen het pgb-formele tarief bij de zorgverzekeraar declareren als:

 • de zorgverlener als ondernemer of als ZZP'er staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met de SBI code 86,87,88 en/of
 • de zorgverlener voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria BIG-registratie HBO-verpleegkundige zoals beschreven in onze polisvoorwaarden;
 • Alleen de AGB-codes uit de categorieën 41 zzp-er wijkverpleging , 42 zorgaanbieders, 75 thuis- zorginstellingen, 91 verpleegkundigen of 98 declaranten/servicebureaus/zorgverzekeraars worden geaccepteerd. Uw zorgverlener moet daarnaast beschikken over het juiste diploma (verzorgende/ verpleegkundige) en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Wij kunnen bij u het diploma van uw formele zorgverlener opvragen. Op basis daarvan kunnen wij controleren of uw zorgverlener, uw directe zorgverlener, bevoegd is tot het verlenen van verpleging en verzorging op basis van het formele tarief.
 • Een zorgverlener die hier aan voldoet moet in het bezit zijn van een door Vektis afgegeven AGB-code en u moet deze verplicht op het Zvw-pgb specificatieformulier vermelden. Indien er geen AGB-code op het Zvw-pgb specificatieformulier vermeld staat kan dit (formele) tarief niet in rekening worden gebracht.
 • Dit tarief kan ook niet in rekening worden gebracht indien de zorgverlener een bloed- of aanverwante in de eerste of tweede graad of wanneer het uw partner betreft (echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner).

Wanneer geldt het Zvw-pgb informele tarief?

Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan om het Zvw-pgb formele tarief in rekening te brengen, kan het Zvw-pgb informele tarief in rekening worden gebracht.

Het aantal gewerkte en betaalde uren vanuit het Zvw-pgb mag per zorgverlener ten hoogste achtenveertig (48) uur per week zijn. Dit geldt voor bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad en uw partner. Op hen is het Arbeidstijdenbesluit niet van toepassing. Ook moet uw zorgverlener vijftien jaar of ouder zijn.

Tarieven 2024

Soort zorg Informeel Formeel
Persoonlijke verzorging € 24,12 per uur € 50,88 per uur
Verpleging € 24,12 per uur € 66,24 per uur

Tarieven 2023

Soort zorg Informeel Formeel
Persoonlijke verzorging € 23,52 per uur € 47,88 per uur
Verpleging € 23,52 per uur € 62,28 per uur

LET OP: Alle tarieven zijn all-in tarieven. Dit betekent dat u naast het tarief geen andere kosten in rekening kunt brengen, zoals reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten.

Aandachtspunten declareren

 • Het is verplicht om gebruik te maken van het Specificatieformulier PGB. Stuur daarbij ook altijd uw originele rekeningen mee.
 • U kunt het Zvw-pgb specificatieformulier samen met uw rekeningen per post insturen, maar u kunt ook online declareren via MijnDSW en de MijnDSW-app voor iOS en Android.
 • U vult de verzekerde gegevens in van de persoon die de zorg heeft ontvangen.
 • Per zorgverlener vult u een apart Zvw-pgb specificatieformulier in.
 • Indien uw zorgaanbieder een AGB-code heeft dan is het verplicht om die op het Zvw-pgb specificatieformulier in te vullen.

Wij controleren het volgende:

 • de zorg die u declareert, komt overeen met de toestemmingsverklaring;
 • de periode waarin de zorg is geleverd, valt samen met de periode waarvoor de toestemmingsverklaring geldig is;
 • de tarieven die u in rekening heeft gebracht, de gedeclareerde tarieven liggen niet hoger dan het maximale tarief dat is toegestaan;
 • u heeft voldoende uren en budget om de gedeclareerde kosten te kunnen voldoen.

Voorwaarden wijkverpleging

Als u een indicatie voor verpleging en verzorging heeft is het mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een Zvw-pgb.

Aanvraag wijkverpleging

Over het aanvragen van een persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet.

Naar boven