DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Dieetpreparaten


Een dieetpreparaat is een voedingsmiddel met een andere samenstelling én een andere vorm dan normale voeding. Een voorbeeld is sondevoeding of drinkvoeding. Het gaat hierbij om polymere, oligomere, monomere en modulaire voedingsmiddelen, zoals sondevoeding of drinkvoeding. Deze voeding vult aan wat u zelf niet kunt eten of drinken om een medische reden.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding voor middelen die geregistreerd zijn als voedingsmiddel.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract
Wij hebben met de meeste leveranciers overeenkomsten gesloten. Hierbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteit, de garantie, de service, de aanvraagprocedure en afleveringsvoorwaarden. Wanneer u kiest voor een gecontracteerde leverancier dan hoeft er niet altijd een aanvraag worden ingediend voor een machtiging. De gecontracteerde leverancier kan u hier verder over informeren. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en dit proces. Wanneer DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Wanneer u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Er is alleen vergoeding mogelijk wanneer u niet uitkomt met aangepaste normale voeding en bijzondere voeding die te koop is in de winkel. Daarbij is medischvastgesteld door een (huis)arts of diëtist dat u een dieetpreparaat nodig heeft. De volgende medische diagnoses vallen onder de aanspraak: 

 • een stofwisselingsstoornis;
 • een voedselallergie met milde klachten;
 • een voedselallergie met ernstige klachten;
 • een resorptiestoornis;
 • een, via een gevalideerd screeningsinstrument, vastgesteld ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop;
 • u bent op een dieetpreparaat aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

Voordat er andere voeding (dieetpreparaat) voorgeschreven wordt, wordt er een test (eliminatie-(her)-introductie test, sensibilisatieonderzoek of provocatietest) uitgevoerd om te kijken of er sprake is van een voedselallergie. Indien na deze test is vastgesteld door de behandelend (huis)arts of diëtist(e) dat er sprake is van een voedselallergie, dan is er pas vergoeding mogelijk van deze voeding. Let op: de voeding wordt dus niet vergoed tijdens deze testperiode.

Bij een milde klachten voedselallergie bij baby’s is er sprake van noodzakelijke medische voeding, waarbij een baby jonger dan twee jaar niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding. Gedurende de ontwikkeling van een baby is men vaker niet alleen aangewezen op deze dieetpreparaten, maar neemt een baby ook ander soort voeding tot zich. Op deze manier wordt er landelijk een standaard tabel gehanteerd die we gebruiken voor de verschillende leeftijden en de gebruikelijke maximale volumes die nodig zijn tot een leeftijd van twee jaar.

Leeftijd kind Max. hoeveeldheid per dag
0-12 maanden 1000 ml
12-24 maanden 500 ml

Eventueel kan door de behandeld (huis)arts of diëtiste van de hoeveelheden in de tabel worden afgeweken als hiervoor een medische noodzaak is. Voor een grotere hoeveelheid medische babyvoeding dan in de tabel is weergegeven en/of voor babyvoeding voor kinderen boven de 24 maanden is voorafgaande toestemming van DSW vereist. Uw apotheek of leverancier vraagt dit voor u aan.

Let op: de genoemde hoeveelheden in de tabel gelden niet voor sondevoeding of een van de andere medische diagnoses.

Een volwassen verzekerde heeft bij dieetvoeding voor medisch gebruik aanspraak op het volgende:

 • de eerste levering van een smaakpakket voor ten hoogste 14 dagen;
 • vervolgafleveringen voor maximaal 31 dagen;
 • een automatische herhaling van levering voor maximaal 4 weken.

Zelf regelen

U heeft een recept nodig van uw (huis)arts, medisch specialist of diëtist.

De diëtist of medisch specialist vult het landelijk formulier verklaring dieetpreparaten in en schrijft daarnaast het recept uit. Een huisarts hoeft sinds 2016 alleen een recept voor te schrijven. Het recept moet de volgende elementen bevatten: indicatiecode, het af te leveren middel (altijd eerst generiek proberen), gebruik (de dagdosis) en de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt).

Degene die het middel aflevert, controleert of u aan de extra voorwaarden voldoet. Voor voeding die door middel van een infuus in de bloedbaan wordt toegediend, hoeft u vooraf geen aanvraag te doen.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven