Kaakchirurgie


Een kaakchirurg behandelt problemen in de kaak, mond, het gezicht rondom de mond en de hals. Enkele voorbeelden zijn: het trekken van verstandskiezen, het opereren van een hazenlip, problemen met het mondslijmvlies en het behandelen van tumoren in de mond en de hals.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde klinieken.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Aanbrengen van implantaten in een betande kaak en een chirurgische behandeling van het tandvlees worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Kaakchirurgische ingrepen in ziekenhuizen en gecontracteerde klinieken worden geheel vergoed. Los van uw eigen risico, merkt u niets van de financiële afwikkeling. De zorgaanbieder declareert direct bij ons. DSW sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Hebben we geen contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de nota krijgt.

Tarieven kaakchirurgie

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts, of tandarts of orthodontist.

Voor sommige behandelingen in de kaakchirurgie is er toestemming nodig van DSW. De kaakchirurg is hiervan op de hoogte. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van de behandelaar nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.