DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Oefentherapie Cesar en Mensendieck


Oefentherapie richt zich op het verbeteren van de houding en het bewegen bij klachten aan het bewegingsapparaat. Er zijn twee vormen van oefentherapie: Cesar en Mensendieck.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

Tot 18 jaar:

  • Aandoeningen die op de chronische lijst (bijlage 1 besluit zorgverzekering artikel 2.6) staan: 100% vergoeding;
  • Overige aandoeningen: de eerste 18 behandelingen.

Vanaf 18 jaar:

  • Aandoeningen die op de chronische lijst (bijlage 1 besluit zorgverzekering artikel 2.6) staan: 100% vergoeding vanaf de 21e behandeling;
  • 37 behandelingen (oefentherapie/looptraining) bij claudicatio intermittens (etalagebenen) graad 2 binnen één jaar;
  • 50 behandelingen oefentherapie in 6 maanden voor herstelzorg van patiënten met ernstige COVID-19 die ook deelnemen aan het onderzoek. De herstelzorg start binnen zes maanden na ziekte door ernstige COVID-19. Deze regeling is tijdelijk geldig tot augustus 2023. Meer informatie over deze regeling leest u op de website van Zorginstituut Nederland.
  • 12 behandelingen in 12 maanden oefentherapie bij artrose aan heup- en kniegewrichten.
  • Tevens wordt gesuperviseerde oefentherapie bij chronic obstuctive pulmonary disease (COPD) vergoed, indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. In COPD tabel is aangegeven wat de omvang van de prestatie is bij de verschillende klassen (A tot en met D).
  • Één individuele valpreventieve beweeginterventie per twaalf maanden voor verzekerden met een hoog valrisico, als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen, uitgevoerd door een Otago geschoolde oefentherapeut.
Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Indien u naar een fysiotherapeut/oefentherapeut gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

9 behandelingen per kalenderjaar voor Cesar en Mensendieck, fysiotherapie en manuele therapie samen.

Maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar.

Maximaal 36 behandelingen per kalenderjaar.

Maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Wanneer u naar een oefentherapeut gaat moet deze ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit geldt ook voor kinderoefentherapeuten, bekkenoefentherapeuten, geriatrietherapeuten en psychosomatisch oefentherapeuten.

Er wordt één behandeling fysiotherapie/manuele therapie per behandeldatum vergoed. Fysiotherapie kan ook met oefentherapie Cesar en Mensendieck worden gecombineerd, mits de behandelingen niet op dezelfde dag plaatsvinden.

Om vergoeding te krijgen voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering moet de aandoening landelijk zijn opgenomen in de Zorgverzekeringswet (besluit zorgverzekering). Alleen een fysiotherapeut kan bepalen of er sprake is van een medische indicatie die vermeld staat op de chronische lijst.

Alleen medisch noodzakelijke behandelingen worden vergoed.

Zelf regelen

Een arts, medisch specialist of physician assistant moet een schriftelijke verklaring afgeven waaruit blijkt dat sprake is van een aandoening die voorkomt op de landelijke chronische lijst’ (bijlage 1 besluit zorgverzekering artikel 2.6).

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven