DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Psychologische zorg (curatieve GGZ)


Bij psychische problemen worden personen boven de 18 jaar doorverwezen naar de curatieve GGZ. Het kan gaan om psychologische hulp, waarin het vaststellen van en de behandeling voor lichte tot matig ernstige, niet complexe stoornissen centraal staat (tot 2022 bekend als Generalistisch Basis GGZ), of om ernstige, zeer complexe problematiek (tot 2022 bekend als Gespecialiseerde GGZ). Soms is er sprake van verblijf in een instelling.

Wilt u de hulp van psycholoog inschakelen en weet u niet precies waar u moet beginnen? Bekijk dan ons stappenplan.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Wanneer u naar een GGZ-zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij een door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding is in lijn met de contracttarieven zoals afgesproken met vergelijkbare zorgaanbieders. Meer informatie vindt u onder het kopje 'Zorgverlener zonder contract'.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden maximaal 70% van het NZa-tarief. U kunt de tarieven per consult of prestatie ook gemakkelijk terug vinden op de tarievenzoeker van de NZa.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Enkele voorbeelden van wat we niet vergoeden:

 • GGZ voor personen onder de 18 jaar. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van alle jeugdzorg. Jeugd-GGZ valt dus vanaf 2015 niet meer onder de basisverzekering. Voor meer informatie verzoeken wij u dan ook contact op te nemen met uw gemeente;
 • De behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • Hulp bij werk- en relatieproblematiek (relatietherapie);
 • Hulp bij psychische klachten, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis;
 • Psychosociale hulp;
 • Mindfulness training;
 • Behandelingen die niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Wij volgen hierin o.a. het overzicht van het Zorginstituut Nederland (ZiNL).

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

U kunt altijd naar de zorgverlener van uw keuze, als de zorg wordt geleverd of onder de verantwoordelijkheid valt van een erkende regiebehandelaar. Regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd. Afhankelijk van waar de behandeling plaatsvindt, een vrijgevestigde praktijk of een instelling, en afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag, zijn de volgende zorgaanbieders erkend als regiebehandelaar:

Voor laagcomplexe ggz (voorheen bekend als de generalistische basis-ggz) binnen een vrijgevestigde praktijk:

 • GZ-psycholoog;
 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut.

Voor hoogcomplexe ggz (voorheen bekend als de gespecialiseerde ggz) binnen een vrijgevestigde praktijk:

 • Psychiater;
 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut.

Voor laagcomplexe ggz binnen een instelling:

 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut;
 • GZ-psycholoog;
 • Verpleegkundig specialist GGZ;
 • Specialist ouderengeneeskunde;
 • Klinisch geriater;
 • Verslavingsarts.

Voor hoogcomplexe ggz binnen een instelling:

 • Psychiater;
 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut;
 • GZ-psycholoog;
 • Verpleegkundig specialist GGZ;
 • Specialist ouderengeneeskunde;
 • Klinisch geriater;
 • Verslavingsarts.

Alleen verzekerde zorg geleverd door bovengenoemde zorgaanbieders wordt vergoed. Door het Zorginstituut Nederland (ZiNL)  wordt bepaald wat wordt aangemerkt als niet-verzekerde zorg. Uw zorgaanbieder is verplicht om u vóór de behandeling te informeren of er wel of geen sprake is van verzekerde zorg.

Als u behandeld zult worden in een GGZ-instelling, let er dan op dat het een instelling is die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg in verband met een psychiatrische aandoening mag leveren, met of zonder verblijf. Deze zorginstelling moet zijn toegelaten volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. Voor klinische opnames (verblijf), behandeling met rTMS, behandeling met ECT of voor een behandeling met Spravato bij een ongecontracteerde zorgverlener, moet wel toestemming worden gevraagd. De zorgaanbieder kan een aanvraag bij ons indienen.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven