DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Rechtshulp


Als er sprake is van foutief medisch handelen binnen Nederland en u hierdoor schade lijdt bieden we een vergoeding voor rechtshulp. De schade moet het gevolg zijn van foutief medisch handelen binnen Nederland, waarbij de kosten van de handeling zelf door DSW op grond van deze aanvullende en/of de basisverzekering zijn of worden vergoed.

Let op: Vanaf 2024 bieden we een vergoeding voor rechtshulp van Brandmeester. Deze vergoeding vervangt de rechtsbijstand van DAS in 2023.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

Geen vergoeding.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Vergoeding van maximaal 40 uur dienstverlening van Brandmeester. Als Brandmeester beoordeelt dat externe medische expertise nodig is, dan wordt € 7.500,- per conflict vergoed voor deze medische expertise.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Vergoed wordt maximaal 40 uur dienstverlening van Brandmeester als u schade lijdt als het gevolg van foutief medisch handelen door een zorgaanbieder. Brandmeester biedt u in dit geval hulp bij het verhalen van de schade. Deze schade moet het gevolg zijn van foutief medisch handelen binnen Nederland, waarbij de kosten van de handeling zelf door DSW op grond van deze aanvullende en/of de basisverzekering zijn of worden vergoed. De diensten van Brandmeester moeten worden gezien als een extra service in combinatie met uw aanvullende verzekering.

Brandmeester beoordeelt of u aanspraak kunt maken op rechtshulp. Als dat het geval is, zal Brandmeester uw dossier verder in behandeling nemen. Daarbij zal Brandmeester onder meer een beoordeling maken van de haalbaarheid van een eventuele vordering.

Als Brandmeester van oordeel is dat het nodig is om externe medische expertise in te schakelen, vergoedt DSW de kosten van deze medische expertise tot maximaal € 7.500,- per conflict. Als Brandmeester concludeert dat het noodzakelijk is om een gerechtelijke procedure te starten, worden de proceskosten, zoals griffierechten, door DSW vergoed.

De rechtshulp wordt verleend door Brandmeester. Op de dienstverlening van Brandmeester zijn de algemene voorwaarden van BrandMR BV van toepassing. U vindt de algemene voorwaarden op de website van Brandmeester.

Kunt u aanspraak maken op rechtsbijstand op grond van een andere verzekering of (wettelijke) voorziening, dan heeft u alleen recht op rechtshulp voor zover die andere verzekering of voorziening geen rechtsbijstand verleent. Wilt u gebruik maken van een zelf gekozen rechtshulpverlener? Dan komen deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking.

Zelf regelen

Als u aanspraak wilt maken op rechtsbijstand, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij DSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven