DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Stomamateriaal en spoelapparatuur


Een stoma is een niet-natuurlijke uitgang van de darmen of urineweg. Dit wordt operatief aangelegd wanneer de urine of ontlasting het lichaam niet via de natuurlijke weg kan of mag verlaten.

Stomamateriaal omvat hulpmiddelen voor de verzorging van een stoma. Hieronder vallen:

 • Systemen ter bevestiging op een stoma voor de opvang van urine of ontlasting; opvangzakjes en kleefplaten, benodigde hulp- en verbindingsstukken, opvulmaterialen, reinigingsgaasjes, wegwerpzakjes, spoelapparatuur met toebehoren, stomapluggen, stomapleisters en indikmiddelen;
 • Noodzakelijke huidbeschermende middelen;
 • Afdekpleisters en katheters voor een continentstoma;
 • Stomabeschermers.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen .

Leverancier zonder contract

Wij hebben met de meeste leveranciers overeenkomsten gesloten. Hierbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteit, de garantie, de service, de aanvraagprocedure en afleveringsvoorwaarden. Wanneer u kiest voor een gecontracteerde leverancier dan hoeft er niet altijd een aanvraag worden ingediend voor een machtiging. De gecontracteerde leverancier kan u hier verder over informeren. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en dit proces. Wanneer DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Wanneer u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is hier niet van toepassing.

Voor de voorzieningen voor stomapatiënten gelden de volgende voorwaarden:

Maximum aantallen voor colostoma, ileostoma, urostoma en stomapluggen
Ééndelig Tweedelig
Colostoma Maximaal 4 zakjes per dag. Maximaal 4 plakken per week, maximaal 4 zakjes per dag.
Stomapluggen Maximaal 4 pluggen per dag. Maximaal 1 plak en 4 pluggen per dag.
Ileostoma Maximaal 2 zakjes per dag. Maximaal 4 plakken per week en maximaal 2 zakjes per dag.
Urostoma Maximaal 2 zakjes per dag. Maximaal 4 plakken per week en maximaal 2 zakjes per dag.
Maximum aantallen voor irrigatie en continentstoma
Irrigatie Spoelsets:
 • Eerste jaar maximaal 2 spoelsets;
 • Daarna maximaal 1 spoelset per jaar.
Spoelpomp:
 • Minimale gebruikstermijn: 3 jaar;
 • Maximaal 1 irrigatiesleeve per dag;
 • Na elke spoelbeurt maximaal 2 stomapleisters of colostomiezakjes.
Continentstoma Afdekpleisters en katheters: 2 tot 6 per dag, afhankelijk van voorschrift.
Afwijkend aantal

Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden als uit een schriftelijke toelichting van de huisarts of medisch specialist de medische noodzaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet worden aangevraagd.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of physician assistant of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige nodig Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen aanvraag nodig bij een gecontracteerde leverancier. U kunt de rekening bij ons (laten) indienen.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven