DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Allergeenvrije schoenen


Allergeenvrije schoenen zijn bestemd voor mensen die door een allergie geen gewone schoenen kunnen dragen.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

U betaalt wél een eigen bijdrage.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage
  • Ja, er geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 126,- per paar, bij personen van 16 jaar of ouder.
  • Ja, er geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 63,- per paar, bij personen jonger dan 16 jaar.
Leverancier zonder contract
Wij hebben met de meeste leveranciers overeenkomsten gesloten. Hierbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteit, de garantie, de service, de aanvraagprocedure en afleveringsvoorwaarden. Wanneer u kiest voor een gecontracteerde leverancier dan hoeft er niet altijd een aanvraag worden ingediend voor een machtiging. De gecontracteerde leverancier kan u hier verder over informeren. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en dit proces. Wanneer DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Wanneer u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor steunzolen.

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor steunzolen.

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor steunzolen.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van dit hulpmiddel is:

  • 15 maanden voor personen van 16 jaar of ouder.
  • 6 maanden voor personen jonger dan 16 jaar.

Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier.

De vergoeding betreft volledig individueel aangepaste schoenen voor mensen die door een allergie niet kunnen volstaan met standaard (allergeenvrije) schoenen.

U heeft elke 36 maanden recht op één reserve paar schoenen. Dit extra/reserve paar kunt u minimaal drie maanden na de eerste levering krijgen. Let op: hiervoor betaalt u ook de eigen bijdrage (en het eigen risico).

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling orthopedische technische schoenbedrijven (OSB) van de SEMH.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist of uw physician assistant nodig met een offerte van de leverancier. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een schriftelijke aanvraag van uw huisarts nodig, met een offerte van de leverancier.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven