DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Stoppen met roken


Als u wilt stoppen met roken, kunt u hiervoor ondersteuning krijgen van een behandelaar. In overleg kan dit met de behandelaar gecombineerd worden met nicotine vervangende middelen of geneesmiddelen.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding, eenmaal per kalenderjaar, voor het stoppen-met-rokenprogramma bij gecontracteerde zorg.

100% vergoeding tot maximaal 3 maanden voor de voorgeschreven geneesmiddelen, volgens het geldende vergoedingsbeleid voor geneesmiddelen.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Wij vergoeden:

  • Maximaal éénmaal per kalenderjaar € 70,- voor het stoppen-met-rokenprogramma uitgevoerd door de huisarts.

of

  • Maximaal éénmaal per kalenderjaar € 250,- voor het stoppen-met-rokenprogramma uitgevoerd door een gespecialiseerde stoppen-met-roken aanbieder.

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf.  Voor de bijbehorende middelen, geleverd door een ongecontracteerde apotheek, geldt dat wij vergoeden tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

  • Wanneer u voor een chronische aandoening (COPD, Diabetes type 2, VRM) ketenzorg ontvangt, en het stoppen-met-roken-programma integraal deel uitmaakt van die ketenzorg, worden de kosten van het stoppen-met-rokenprogramma niet apart vergoed. Wanneer u meer begeleiding nodig heeft, dan in de ketenzorg wordt geleverd, kan de aanvullende stoppen-met-rokenbegeleiding mogelijk wel vergoed worden.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De zorg wordt geleverd door een huisarts, medisch specialist, verloskundige, gezondheidszorgpsycholoog of specifieke organisaties die een programma voor het stoppen met roken aanbieden en voldoen aan onze voorwaarden.

De zorg vindt plaats op basis van individuele consulten of groepstherapie en voldoet aan de meest recente versie van Zorgstandaard Tabaksverslaving. Het programma bestaat uit ten minste vier contactmomenten en het behandeltraject wordt voor ten minste een jaar gecontinueerd na de laatste stopdatum.

Alleen in combinatie met het programma worden nicotine vervangende middelen of geneesmiddelen vergoed. De middelen moeten verstrekt zijn door een apotheek en de vergoeding hiervoor bedraagt maximaal drie aaneengesloten maanden.

Wanneer de huisarts de medicatie of nicotine vervangende middelen voorschrijft met een gespecificeerd recept, kunt u deze bij de apotheek inleveren. Andere behandelaren (bijvoorbeeld de medisch specialist) moeten het aanvraagformulier ‘Stoppen met roken’ voor u invullen. Dit levert u vervolgens in bij de apotheek.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing of toestemming nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverleners gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven