DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Klikgebit (J-codes) - Tandarts voor volwassenen


Wanneer u een volledig kunstgebit heeft die te weinig houvast heeft, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een volledige prothese op implantaten.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding
Vergoeding per J-code
Code Behandeling Vergoeding
J080 Combinatie klikgebit en gewoon gebit 83%
J081 Klikgebit onderkaak 90%
J082 Klikgebit bovenkaak 92%
- Reparatie / Rebasen van klikgebit 90%
- Implantaten, uitsluitend na machtiging 100%
Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja, er geldt een wettelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er moet altijd vooraf een machtiging aangevraagd worden.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

De onderstaande vergoedingen zijn een aanvullende vergoeding over uw eigen bijdrage en zijn inclusief techniekkosten.

Vergoeding per J-code
Code Behandeling Vergoeding van eigen bijdrage
J080 Combinatie klikgebit en gewoon gebit Maximaal € 45,- per kaak
J081 Klikgebit onderkaak Maximaal € 45,- per kaak
J082 Klikgebit bovenkaak Maximaal € 45,- per kaak

Let op: voor alle prothetische vergoedingen in de aanvullende verzekering samen (klikgebit, gedeeltelijk gebit en kunstgebit) geldt een maximumvergoeding van € 500,- per 2 kalenderjaren.

De onderstaande vergoedingen zijn een aanvullende vergoeding over uw eigen bijdrage en zijn inclusief techniekkosten.

Vergoeding per J-code
Code Behandeling Vergoeding van eigen bijdrage
J080 Combinatie klikgebit en gewoon gebit Maximaal € 90,- per kaak
J081 Klikgebit onderkaak Maximaal € 90,- per kaak
J082 Klikgebit bovenkaak Maximaal € 90,- per kaak

Let op: voor alle prothetische vergoedingen in de aanvullende verzekering samen (klikgebit, gedeeltelijk gebit en kunstgebit) geldt een maximumvergoeding van € 700,- per 2 kalenderjaren.

100% vergoeding, tot maximaal € 150,- per kalenderjaar voor alle tandheelkundige behandelingen tezamen.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Om in aanmerking te komen voor een klikgebit moet u geen eigen tanden of kiezen meer hebben in uw boven en/of onderkaak. Bovendien moet er al een definitieve prothese (kunstgebit) aanwezig zijn, dus geen noodprothese of aangepaste gedeeltelijke prothese. Ook moet er sprake zijn van een ernstig geslonken, geheel tandeloze kaak, waar geen houvast is voor een normaal kunstgebit.

Wij verwachten dat een kunstgebit een levensduur heeft van minimaal 5 jaar. Klachten over uw kunstgebit? Neem contact op met degene die het gebit heeft gemaakt. Bij vervanging binnen 5 jaar moet een aanvraag worden ingediend.

De zorg kan worden verleend door een tandarts, implantoloog, kaakchirurg, tandprotheticus (alleen voor het kunstgebit) of door een bevoegde zorgverlener die is verbonden aan een universitair centrum voor mondzorg of Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of tandarts.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw tandarts of implantoloog nodig, met een begroting.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven