DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Audiologische zorg


Het onderzoeken en behandelen van gehoorproblemen in een instelling voor medisch-specialistische zorg, waaronder een audiologisch centrum. De aanschaf van een hoortoestel valt niet onder deze vergoeding.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

 

Wij vergoeden:

  1. het onderzoek naar de gehoorfunctie;
  2. de advisering over de aan te schaffen gehoorapparatuur;
  3. de voorlichting over het gebruik van de apparatuur;
  4. de psychosociale zorg in verband met problemen met de gestoorde gehoorfunctie als dat noodzakelijk is;
  5. de hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen.
Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de rekening krijgt.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Zorgaanbieders zijn verplicht de zorg in ’s te declareren.

De zorg wordt verleend door een instelling voor medisch-specialistische zorg of een audiologisch centrum.

Zelf regelen

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, een kinderarts, keel-, neus- en oorarts of klinisch fysicus audioloog.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven