DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Hoortoestel


Een hoortoestel/gehoorapparaat is een hulpmiddel om het gehoor te verbeteren. Het gaat hierbij om een gehoorverlies aan het oor van minimaal 35dB.

De bijbehorende hulpmiddelen zijn:

 • maskeerder tegen oorsuizen;
 • gehoorlepels;
 • gehoorslangen;
 • oorstukjes;
 • ringleiding.

Er gelden andere voorwaarden voor het BAHA hoortoestel met softband (voor kinderen).

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

Tot 18 jaar:

100% vergoeding.

Vanaf 18 jaar:

75% vergoeding

Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja, er geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25% van de totale kosten van het hoortoestel of tinnitusmaskeerder voor verzekerden die 18 jaar of ouder zijn.

Leverancier zonder contract

Wij hebben met de meeste leveranciers overeenkomsten gesloten. Hierbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteit, de garantie, de service, de aanvraagprocedure en afleveringsvoorwaarden. Wanneer u kiest voor een gecontracteerde leverancier dan hoeft er niet altijd een aanvraag worden ingediend voor een machtiging. De gecontracteerde leverancier kan u hier verder over informeren. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en dit proces. Wanneer DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Wanneer u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Maximaal € 250,- per 5 kalenderjaren voor de eigen bijdrage van hoortoestellen.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van dit hulpmiddel is 5 jaar.

De vergoeding voor (het behoud van) een adequate hooroplossing voor 5 jaar is inclusief:

 • aanmeten
 • oorstukjes
 • noodzakelijk onderhoud
 • reparaties

Als u vrijwillig kiest om bij te betalen voor een (niet geclassificeerd) hoortoestel dan moet het ingevulde bijbetalingsformulier worden toegevoegd aan de aanvraag.

Het bepalen van de audiologische zorgvraag vindt plaats aan de hand van het meest recente Protocol Hoorzorg. De aanvraag dient alle documenten volgens het meest recente Protocol Hoorzorg, inclusief de motivatie van de audicien, te bevatten.

Bij een aanvraag mag een audiogram niet ouder zijn dan 12 maanden.

Bij reparatie na de minimale gebruikstermijn kan worden volstaan met een gespecificeerde offerte van de leverancier.

Deels implanteerbare hoortoestellen vallen niet onder deze vergoeding, maar zijn onderdeel van het ziekenhuisbudget. De specialist declareert deze kosten als onderdeel van de totale behandeling.

Hulpmiddelen moeten worden geleverd door gediplomeerd stAr SEMH audicien of Kwaliteitsgeregistreerde Triage audicien.

Zelf regelen

In de meeste gevallen moet een hoortoestel vooraf bij DSW worden aangevraagd. De leverancier is op de hoogte van de contractvoorwaarden en weet dan ook hoe en wanneer een aanvraag ingediend moet worden. De leverancier is verplicht hiervoor een zorgdossier te starten. Wij hebben een schriftelijk aanvraag nodig.

Bent u jonger dan 18 jaar:
 • Verwijzing vanuit audiologisch centrum door middel van een audiogram;
 • AVL; (indien van toepassing);
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.
Bent u 18 tot en met 67 jaar:
 • Verwijzing vanuit een KNO-arts of via een zorgverlener van een audiologisch centrum door middel van een audiogram;
 • AVL (indien van toepassing);
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.
Bent u ouder dan 67 jaar:
 • Verwijzing vanuit een triage audicien door middel van een audiogram;
 • AVL;
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we dezelfde verwijzing nodig als bij de eerste aanvraag.

Bent u jonger dan 18 jaar:
 • verwijzing vanuit audiologisch centrum door middel van een audiogram;
 • AVL (indien van toepassing);
 • tevredenheidsverklaring;
 • offerte.
Bent u 18 tot en met 67 jaar:
 • verwijzing vanuit een triage audicien door middel van een audiogram;
 • AVL (indien van toepassing);
 • tevredenheidsverklaring;
 • offerte.
Bent u ouder dan 67 jaar:
 • verwijzing vanuit een triage audicien door middel van een audiogram;
 • AVL (indien van toepassing);
 • tevredenheidsverklaring;
 • offerte.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven