Blindengeleidehond


Een blindengeleidehond is een hond die speciaal getraind is om mensen die blind of zeer slechtziend zijn veilig door het verkeer en langs obstakels te leiden.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

€ 303,- tegemoetkoming per kwartaal voor de verzorging van de hond.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw . Het gaat hierbij om de tegemoetkoming per kwartaal.

Nee, er geldt geen .

Als een leverancier (opleidingsinstituut) geen contract met DSW heeft, kan het zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare leveranciers die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is afhankelijk van de conditie van de hond.

U krijgt de hond ‘te leen’ van het opleidingsinstituut van de blindengeleidehond. De verplichtingen die hieraan verbonden zijn, staan in de bruikleenovereenkomst van het opleidingsinstituut.

De hond levert een substantiële bijdrage aan de mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer van een verze kerde die blind is of dusdanig slecht ziet dat hij hierop is aangewezen.

De hondenschool is geaccrediteerd lid van de International Federation en/of Guide Dog Schools for the Blind en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie(s).

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw oogarts nodig, met een toelichting van een regionale instelling voor blinden en slechtzienden en een offerte van de leverancier. Daarin moet door de oogarts ook worden vermeld dat er niet kan worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel. Het opleidingsinstituut voor hulphonden of een gespecialiseerd indicatiecentrum stelt de praktische indicatie (kan de verzekerde met de hond omgaan enz.).

Als er problemen zijn met uw blindengeleidehond, neem dan contact op met het instituut.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.