DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

BAHA hoortoestel met softband


Een BAHA hoortoestel is een botverankerd hoortoestel, waarbij het geluid overgebracht wordt via trillingen. Het implantaat is een trilblokje dat operatief in de schedel wordt vastgezet. Een BAHA hoortoestel met softband is voor kinderen die te jong zijn voor een operatie. Zij krijgen een elastische band om het hoofd dat het trilblokje bij het oor bevestigd houdt.

Deze vergoeding betreft alleen het BAHA hoortoestel met softband, voor kinderen. Het botverankerde model valt niet onder het hulpmiddelenreglement, maar onder de ziekenhuiszorg.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van dit hulpmiddel is 5 jaar.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar behoort een BAHA hoortoestel met softband tot de functiegerichte omschrijving van hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie. De BAHA op softband wordt in bruikleen verstrekt.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag nodig inclusief audiogram van uw KNO-arts of het audiologisch centrum, met een offerte van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een offerte van de leverancier en een audiogram nodig.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven