DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Personenalarmering


Het doel van alarmeringsapparatuur is zelfstandig wonen mogelijk te maken voor mensen met een lichamelijke handicap, die een verhoogd risico hebben in een noodsituatie terecht te komen. De apparatuur is een oproepsysteem waarmee via een hals- of polszender contact wordt gemaakt met een meldkamer. De meldkamer (vaak bemand door een verpleegkundige) gaat na welke hulp nodig is en stuurt deze aan. Dat kunnen familie of buren zijn. Bij acute hulp wordt direct uw huisarts of een ambulance gewaarschuwd.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg voor de huur van het kastje + zender en aansluitkosten. Dit hulpmiddel wordt aan u verhuurd.

Géén vergoeding voor abonnementskosten. De opvolging van een noodoproep kan in sommige gevallen vergoed worden, zie 'Voorwaarden'.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Abonnementskosten van de alarmcentrale worden gezien als kosten voor normaal gebruik en worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat .

Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten wordt vergoed als er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische hulp van een hulpverlener in te roepen, diegene gedurende langere tijd op zichzelf aangewezen is en niet in staat is in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te kunnen bedienen.

De opvolging van een noodoproep kan in sommige gevallen vergoed worden. Als er een noodoproep wordt gedaan, dan kunnen hiervoor extra kosten bovenop de abonnementskosten van het kastje worden gerekend door de hulpverlener. Deze extra kosten van deze opvolging worden alleen vergoed wanneer deze kosten onder de aanspraak van de zorgverzekeringswet vallen.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw (huis)arts of medisch specialist nodig.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel bij een gecontracteerde leverancier hebben we geen aanvraag nodig. U kunt de rekening bij ons (laten) indienen.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven