Diabetes hulpmiddelen


Diabetes Mellitus is een stofwisselingsziekte. Bij mensen met type 1 diabetes maakt de alvleesklier niet voldoende of helemaal  geen insuline aan. Omdat insuline nodig is om glucose uit het bloed naar de lichaamscellen te brengen, moet u bij deze vorm van diabetes iedere dag insuline spuiten.

Met een bloedglucosemeter wordt de glucosewaarde in het bloed gemeten. Met behulp van een lancet  wordt bloed geprikt (meestal in de vingertop). Het bloed wordt vervolgens op een teststrip gedruppeld. Hierna wordt de strip uitgelezen in een glucosemeter, deze geeft de bloedglucosewaarde aan. Aan de hand hiervan kunt u controleren of er insuline toegediend moet worden met behulp van een insulinepen.

Een insulinepomp is bedoeld voor diabetespatiënten die moeilijk instelbaar zijn op insuline. Het is een klein apparaatje dat 24 uur per dag op het lichaam gedragen wordt en de hele dag kleine beetjes insuline afgeeft.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De per hulpmiddel is:

  • Prikpen: 2 jaar
  • Draagbare uitwendige insulinepomp: 4 jaar
  • Insulinepen: 3 jaar (maximaal 2 stuks per 3 jaar)
  • Bloedglucosemeter: 3 jaar

De glucosemeter wordt volledig vergoed als u insuline afhankelijk bent. De glucosemeter wordt door een gecontracteerde leverancier van de teststrips ter beschikking gesteld. Deze wordt geleverd door een gecontracteerde leverancier of apotheker. DSW heeft geen voorkeursbeleid, dit houdt in dat alle merken geleverd kunnen worden.

Het aantal teststrips hangt onder andere af van het aantal insuline-injecties per dag en is aan een maximum verbonden. De leverancier of apotheek is hiervan op de hoogte. De volgende aantallen zijn indicatief:

  • Maximaal éénmalig 100 teststrips voor diabeten die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen, waarbij behandeling met insuline wordt overwogen, hiervoor is een aanvraag nodig;
  • Maximaal 100 strips per 3 maanden voor diabeten die  één tot tweemaal per dag een insuline injectie nodig hebben;
  • Maximaal 400 teststrips per 3 maanden voor diabeten die 3 of meer insuline injecties per dag nodig hebben of diabeten die een insulinepomp hebben.

Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische nood-zaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf worden aangevraagd bij DSW Zorgverzekeraar.

De bovengenoemde maximale aantallen voor teststrips gelden niet voor gebruikers van Flash Glucose Monitoring (FGM). Zie hiervoor de aparte voorwaarden voor Flash Glucose Monitoring of Continue Glucose Monitoring.

Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat en/ of leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. De bloedglucosemeter moet voldoen aan de eisen uit het Consensusdocument Kwaliteitscriteria Standaard bloedglucosemeting.

Zelf regelen

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen aanvraag nodig. U kunt de rekening bij ons (laten) indienen. Er is alleen een aanvraag nodig bij meerverbruik.

Voor een glucocemeter, lancetten en een insulinepomp is bij herhaling opnieuw een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw (huis)arts of medisch specialist nodig. Voor Bloedglucosemeter, prikpen en teststrips mag de schriftelijke aanvraag ook van een gespecialiseerd verpleegkundige zijn.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.