DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Voorwaarden wijkverpleging

Als u een indicatie voor verpleging en verzorging heeft is het mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een Zvw-pgb.

Wie komen in aanmerking voor een Zvw-pgb?

U komt in aanmerking voor het Zvw-pgb als u behoefte heeft aan verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop én deze zorg niet gepaard gaat met verblijf en geen kraamzorg betreft.

Onder zorg, zoals hierboven benoemd, vallen niet de verzorgende handelingen bij minderjarigen die gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Daarnaast dient u: 

  • langdurig, dat wil zeggen langer dan één jaar, op deze verpleging en/of verzorging aangewezen te zijn, óf;
  • op palliatieve terminale zorg (PTZ) aangewezen te zijn. Dit betekent dat door uw behandelend arts is vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan drie maanden.

Daarnaast moet u zelfstandig of met hulp van uw wettelijk vertegenwoordiger in staat zijn om:

  • de taken en verplichtingen (o.a. contracten af te sluiten met zorgverleners en om taken te verrichten zoals aanwerving, opleiding, het opstellen van uurroosters, het toezicht houden op nakoming zorgovereenkomsten) die samenhangen met het Zvw-pgb op verantwoorde wijze uit te voeren;
  • een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van het werkgeverschap in de verhouding met uw zorgverleners;
  • de door u gecontracteerde zorgaanbieders op zodanige wijze aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.

Aanvraagformulier

U vraagt een Zvw-pgb aan door bij ons het Zvw-pgb-aanvraagformulier in te dienen. Dit aanvraagformulier vindt u op onze website. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch of schriftelijk bij ons opvragen.

Aanvraagformulier deel I

Het verpleegkundig deel bevat de door de (kinder)verpleegkundige vastgestelde indicatie en een aantal door de (kinder)verpleegkundige beantwoorden vragen.

Aanvraagformulier deel II

In het verzekerden deel geeft u op basis van de geïndiceerde uren verpleging en/of verzorging aan van welke zorgverlener(s) u gebruik wenst te maken. Ook moet u aangeven bij welke zorgaanbieder(s) u zorg in natura wenst af te nemen en welke zorgaanbieder(s) u zelf op basis van het Zvw-pgb wenst te contracteren.

Volwassen vanaf 18 jaar

Voor een aanvraag voor volwassenen vanaf 18 jaar, bent u in het bezit van een door een minimaal BIG- geregistreerde hbo-verpleegkundige gestelde indicatie, die deze indicatie conform de normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving en in uw aanwezigheid heeft opgesteld.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen onder de 18 jaar bent u in het bezit van een door een minimaal BIG-geregistreerde hbo kinderverpleegkundige en/of een verpleegkundig specialist kindergeneeskunde die werkzaam is bij een bij de BINKZ aangesloten zorgverlener gestelde indicatie; die deze indicatie conform de normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving en in uw aanwezigheid (het kind) en de aanwezigheid van uw wettelijk vertegenwoordiger (ouder(s), curator, bewindvoerder, mentor) heeft opgesteld. Indien er capaciteit problemen zijn door de krapte op arbeidsmarkt kunt u contact met ons opnemen om met de betreffende zorgverlener tot een passende oplossing te komen.

Aanvraag wijkverpleging

Over het aanvragen van een persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet.

Tarieven en declaraties

Informatie over het declareren van verpleging en verzorging en de Zvw-pgb tarieven.

Naar boven