DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Preventieve voetzorg


Door een aandoening of een medische behandeling kan er een verhoogd risico zijn op diepe huidwonden (voetulcera). Preventieve voetzorg is zorg die wordt gegeven om te voorkomen dat dit ontstaat. Een deskundige zorgverlener controleert dan regelmatig de voeten en kan bij aanwezigheid van wondjes deze behandelen.

De noodzakelijke behandeling wordt bepaald door het risiconiveau van de voet. Alleen mensen met een verhoogd risico komen in aanmerking voor vergoeding van preventieve voetzorg. Het risico van de voet wordt vastgesteld door de huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. De behandeling van de risicovoet kan uitgevoerd worden door een pedicure met aantekening diabetes, medisch pedicure, een podotherapeut of een registerpodoloog, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

Als er geen of weinig risico is, wordt alleen het jaarlijkse onderzoek vergoed uit de basisverzekering.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding
Vergoeding voor voetzorg bij een gecontracteerde zorgverlener:
Risico van de voet Behandeling Vergoeding
Verhoogde risicovoeten met mogelijke wonden Jaarlijkse voetonderzoek 100%
Hoog risicovoeten zonder lokaal verhoogde druk Jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en voetbehandelingen (pedicure) 100%
Hoog risicovoeten met lokaal verhoogde druk Jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en voetbehandelingen (pedicure) 100%
Zeer hoog risicovoeten Jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en voetbehandelingen (pedicure) 100%

Toeslag voor behandeling aan huis:

100% vergoeding

Toeslag voor behandeling in een instelling:

100% vergoeding

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden tot het door DSW vastgestelde tarief.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Pedicure voor diabetespatiënten:

75% vergoeding, tot maximaal € 15,- per pedicurebehandeling, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar, voor zover u geen recht heeft op vergoeding uit de basisverzekering.

Pedicure voor diabetespatiënten:

Geen aanvullende vergoeding.

Pedicure voor diabetespatiënten:

75% vergoeding, tot maximaal € 15,- per pedicurebehandeling, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar, voor zover u geen recht heeft op vergoeding uit de basisverzekering.

Pedicure voor diabetespatiënten:

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

  • De verwijdering van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels;
  • Siliconenorthese, nagelbeugel en wigexcisie.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De hulp dient te worden verleend door een medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetische voet.

De huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde stelt het risico van de voet vast.

Deze toeslag is enkel bedoeld voor mensen waarvan op basis van medische gronden, zowel fysiek als mentaal, redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij in de praktijk behandeld worden. Deze toeslag is niet bedoeld voor mensen die praktische bezwaren hebben, bijvoorbeeld geen tijd, geen vervoer of vanuit gemak.

Voor de vergoeding van pedicurebehandelingen uit de aanvullende verzekering moet u aangewezen zijn op medicatie voor diabetes.

Deze zorg wordt uitgevoerd door de podotherapeut of de registerpodoloog. Wanneer er sprake is van hoog risicovoeten zonder lokaal verhoogde druk, met lokaal verhoogde druk of zeer hoog risicovoeten gaat u eerst naar de podotherapeut of registerpodoloog, die een persoonlijk behandelplan voor u opstelt. Als u daarna behandeld wordt door een medisch pedicure, dan is er alleen vergoeding als de medisch pedicure een overeenkomst heeft met de podotherapeut of registerpodoloog.

Zelf regelen

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde als er sprake is van een verhoogd risico op voetulcera vanwege verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten, verminderde doorbloeding van de voeten, een kwetsbare huid of verhoogde druk op de huid door ziekte of een medische behandeling.

Voor de zorg uit de basisverzekering moeten de gecontracteerde aanbieders rechtstreeks declareren. De niet-gecontracteerde aanbieders mogen niet rechtstreeks declareren, u ontvangt van hen de rekening zelf. Op de rekening moet het risico van de voet, de prestatiecode, de behandelaar en de behandeldatum staan.

De rekening kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven