DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Personenalarmering


Het doel van alarmeringsapparatuur is zelfstandig wonen mogelijk te maken voor mensen met een lichamelijke handicap, die een verhoogd risico hebben in een noodsituatie terecht te komen. De apparatuur is een oproepsysteem waarmee via een hals- of polszender contact wordt gemaakt met een meldkamer. De meldkamer (vaak bemand door een verpleegkundige) gaat na welke hulp nodig is en stuurt deze aan. Dat kunnen familie of buren zijn. Bij acute hulp wordt direct uw huisarts of een ambulance gewaarschuwd.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg voor de huur van het kastje + zender en aansluitkosten. Dit hulpmiddel wordt aan u verhuurd. Bij niet gecontracteerde zorg is er een beperkte vergoeding voor de huur van het kastje en de zender, maar geen vergoeding voor de aansluitkosten.

Géén vergoeding voor abonnementskosten. De opvolging van een noodoproep kan in sommige gevallen vergoed worden, zie 'Opvolging van een noodoproep'.  

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wij hebben met de meeste leveranciers overeenkomsten gesloten. Hierbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteit, de garantie, de service, de aanvraagprocedure en afleveringsvoorwaarden. Wanneer u kiest voor een gecontracteerde leverancier dan hoeft er niet altijd een aanvraag worden ingediend voor een machtiging. De gecontracteerde leverancier kan u hier verder over informeren. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en dit proces. Wanneer DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Wanneer u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Abonnementskosten van de alarmcentrale worden gezien als kosten voor normaal gebruik en worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten wordt vergoed als er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische hulp van een hulpverlener in te roepen, diegene gedurende langere tijd op zichzelf aangewezen is en niet in staat is in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te kunnen bedienen.

De opvolging van een noodoproep kan in sommige gevallen vergoed worden. Als er een noodoproep wordt gedaan, dan kunnen hiervoor extra kosten bovenop de abonnementskosten van het kastje worden gerekend door de hulpverlener. Deze extra kosten van deze opvolging worden alleen vergoed wanneer deze kosten onder de aanspraak van de zorgverzekeringswet vallen.

De leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een geldig WDTM ketenkeurmerk om het hulpmiddel gebruiksklaar te kunnen verstrekken.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw (huis)arts of medisch specialist nodig.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel bij een gecontracteerde leverancier hebben we geen aanvraag nodig. U kunt de rekening bij ons (laten) indienen.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven