Bevalling in een ziekenhuis met medische indicatie


Er is sprake van een medische indicatie als uw zorgaanbieder heeft bepaald dat de kans op complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling verhoogd is. U bevalt dan in een ziekenhuis onder begeleiding van een gynaecoloog.Er gelden voor een bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie andere voorwaarden dan voor een bevalling zonder medische noodzaak en een thuisbevalling. Voor informatie over kraamzorg ná ontslag uit het ziekenhuis, verwijzen we u naar de pagina over kraamzorg.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Als u een medische indicatie heeft voor een bevalling in het ziekenhuis, hoeft u zelf verder niets te betalen. Dit geldt voor zowel de bevalling in het ziekenhuis als voor de kosten voor kraamzorg in het ziekenhuis.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De medische indicatie zal voor of tijdens de bevalling vastgesteld worden door uw verloskundige, verloskundig huisarts of gynaecoloog.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of verloskundige.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Het ziekenhuis declareert de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. U hoeft verder niets te doen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.