Bevalling thuis


U kunt ervoor kiezen in uw eigen omgeving te bevallen; waarschijnlijk voelt u zich thuis het meest op uw gemak. Tijdens de bevalling krijgt u begeleiding van uw eigen verloskundige. De verloskundige wordt daarbij geholpen door een kraamverzorgende.

Als u in verwachting bent kunt u zich aanmelden bij een verloskundige in uw regio. Is er in uw regio geen verloskundige werkzaam, dan biedt de huisarts begeleiding. Uw verloskundige of huisarts kan doorverwijzen naar een gynaecoloog, wanneer dit nodig is. 

Er gelden voor een thuisbevalling andere voorwaarden dan voor een bevalling in het ziekenhuis of gecontracteerde instelling zonder medische indicatie of een bevalling in het ziekenhuis met een medische indicatie.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Er is geen sprake van een of . U hoeft voor deze vergoeding niets bij te betalen.

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

DSW sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten.

Wanneer u naar een zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgaanbieders die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

Hieronder leggen we u uit wat u zelf moet regelen.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing of toestemming nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.