Prenatale screening


Tijdens een prenatale screening wordt uw ongeboren baby onderzocht op verschillende aangeboren afwijkingen. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Counseling: voorlichting en advies over prenatale screening door uw verloskundige;
  • Eerste Termijn Trimester Structureel echoscopisch onderzoek (13-weken echo): dit is een nieuw onderzoek op een aantal aangeboren afwijkingen, bijvoorbeeld aan het hart van uw kind. De financiering loopt via een landelijke subsidieregeling. Er is geen eigen bijdrage.
  • NIPT- test: Dit betreft een bloedonderzoek, dat plaatsvindt ná de combinatietest om verder te kijken naar chromosoomafwijkingen (syndroom van Down). Per 1 april 2017 is het ook mogelijk om de NIPT-test als eerste test uit te laten voeren. De financiering loopt dan via een landelijke subsidieregeling. De vergoeding is gedeeltelijk, er is dus nog een eigen bijdrage van € 175,-. Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed. Kijk hier voor meer informatie;
  • Tweede Termijn Trimester Structureel echoscopisch onderzoek (20-weken echo): hierbij wordt uw kind onderzocht op een aantal aangeboren afwijkingen, bijvoorbeeld een open ruggetje;
  • Invasieve diagnostiek, zoals de vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Deze wordt enkel uitgevoerd wanneer uw zorgverlener hier reden toe ziet op basis van eerdere prenatale screening.

Bekijk ook onze 'Zwangerschap' pagina.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Een deel van de kosten vallen onder het . Zie onze polisvoorwaarden.

Nee, er geldt geen , tenzij u de NIPT als eerste test wilt laten uitvoeren (niet op medische indicatie). Dan loopt de financiering via een landelijke subsidieregeling en geldt er nog een eigen bijdrage van € 175,-. Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed.

DSW sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Wanneer u naar een zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding . Deze vergoeding ligt lager dan bij vergelijkbare zorgaanbieders die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Deze test wordt alleen vergoed indien u een medische indicatie heeft.

Deze test wordt alleen vergoed wanneer u een medische indicatie heeft.

Prenatale screening wordt uitgevoerd door een medisch specialist, echoscopist, huisarts of verloskundige.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing van uw huisarts of verloskundige nodig wanneer een medisch specialist de zorg verleent.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.