DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Kraamzorg


Kraamzorg is de zorg door een kraamverzorgende in de periode na de bevalling. De kraamperiode start op de dag van de bevalling. De kraamverzorgende heeft een belangrijke taak op het gebied van voorlichting, instructie en advies over de verzorging van uw baby en van uzelf. Zij kan vanuit haar deskundigheid veel van uw vragen beantwoorden. 
Het is belangrijk dat u zich op tijd bij een kraamcentrum aanmeldt. Dit dient u zelf te regelen. Ook als u niet van plan bent om thuis te bevallen, is het belangrijk dat u zich bij een kraamcentrum in laat schrijven.

Om ook uw pas geboren kind te verzekeren van goede zorg ontvangen wij graag zo snel mogelijk na de bevalling de aanmelding. Zodra uw kind bij ons is ingeschreven met een aanvullende verzekering, ontvangt u een leuk presentje.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja, er geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 5,10 per uur.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de nota krijgt.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

50% vergoeding van de eigen bijdrage.

Gratis kraampakket.

50% vergoeding van de eigen bijdrage.

Gratis kraampakket.

100% vergoeding van de eigen bijdrage.

Gratis kraampakket.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

In het geval van kraamzorg in een ziekenhuis omdat er een medische noodzaak bestaat voor het verblijf in het ziekenhuis, wordt er geen wettelijke eigen bijdrage in rekening gebracht.

De kraamzorg kan ingezet worden van 24 uur tot maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal tien dagen en in uitzonderlijke gevallen over maximaal zes weken, te rekenen vanaf de dag van bevalling. De bepaling van het aantal uren is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en vindt plaats volgens de landelijke indicatieafspraken in het Landelijk Indicatie Protocol voor kraamzorg. Heeft u na de bevalling één of meer dagen doorgebracht in het ziekenhuis of een instelling, dan wordt dit verrekend met het hierboven genoemde maximum aantal dagen kraamzorg waarop u recht heeft. Uw zorgaanbieder heeft de mogelijkheid een klein deel van de fysieke kraamzorg te vervangen voor digitale voorlichting en instructie, bijvoorbeeld in de vorm van videobellen of een app waarin voorlichting wordt gegeven over de verzorging van uw pasgeboren kind.

Gaat u binnenkort bevallen? Dan kan het zijn dat u minder kraamzorg krijgt óf dat uw kraamzorg op een andere manier wordt geregeld dan u verwacht. Een vervelende situatie die met name te maken heeft met een tekort aan kraamverzorgenden. Wij geven u graag wat meer informatie over kraamzorg na de bevalling.

Inschrijven bij één kraamzorgorganisatie

Het is belangrijk dat u zich inschrijft bij één kraamzorgorganisatie. Let goed op en schrijf u niet bij meer dan één kraamzorgorganisatie in. Naast dat u een plek bezet houdt voor iemand anders, heeft u ook te maken met annuleringskosten als u de inschrijving opzegt. Die annuleringskosten worden niet vergoed. Als u zich heeft ingeschreven bij een kraamzorgorganisatie krijgt u sowieso 24 uur kraamzorg.

Het kan zijn dat er bij de organisatie van uw keuze geen kraamverzorgende beschikbaar is. Dan krijgt u de zorg die u nodig heeft via een andere kraamzorgorganisatie of wordt kraamzorg soms op een andere manier geregeld, bijvoorbeeld via een kraamhotel. Dit kan per regio verschillen. De kraamzorgorganisatie waar u staat ingeschreven neemt in dat geval contact met u op.

Hulp vanuit eigen kring

Probeer ook zelf wat meer hulp voor thuis in te schakelen. Misschien kan uw partner geboorteverlof aanvragen of kunnen familieleden of vrienden een handje helpen zodra de baby is geboren.

Heeft u vragen of lukt het u niet de kraamzorg te regelen via een kraamzorgorganisatie? Wij helpen u graag. Meld u in dat geval aan voor wachtlijstadvies. U kunt dit eenvoudig aanvragen via MijnDSW.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing nodig.

Er is alleen toestemming nodig voor uitgestelde kraamzorg. Hiervoor is een aanvraag nodig van de kinderarts. Deze kan per e-mail worden verstuurd naar: zkh@dsw.nl.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW. U ontvangt in alle gevallen zelf een rekening voor de eigen bijdrage.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven