DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Ketenzorg


Ketenzorg is een samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner en medisch specialist. Zij leveren samen zorg die is afgestemd op de chronische ziekte van de patiënt, zoals COPD, Diabetes Mellitus (suikerziekte) of hart- en vaatziekten.

Uw huisarts is de eerste schakel in de keten, en bepaalt of de zorg als ketenzorg wordt verleend. Samen met u en de andere zorgaanbieders in de keten zal de huisarts een behandelplan opstellen. Zo weet u wat u van de zorgaanbieders kunt verwachten maar ook wat u zelf kunt doen bij de behandeling van uw chronische ziekte. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

De ketenzorg wordt georganiseerd door een zorggroep. De zorggroep declareert de ketenzorg namens de zorgaanbieders.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico. Zorg waarvoor u bent doorverwezen, kan mogelijk wél meetellen voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding (zie onderstaande tabel). Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de rekening krijgt.

Multidisciplinaire zorg
11620 Multidisciplinaire zorg - DM € 60,55 per kwartaal 80% NZa tarief 
11621 Multidisciplinaire zorg - COPD € 47,97 per kwartaal 80% NZa tarief
11622 Multidisciplinaire zorg - HVZ € 25,96 per kwartaal 80% NZa tarief

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Er is een aanvullende vergoeding voor Voetzorg voor diabetespatiënten.

Geen aanvullende vergoeding.

Er is een aanvullende vergoeding voor Voetzorg voor diabetespatiënten.

Geen aanvullende vergoeding.

Er is een aanvullende vergoeding voor Voetzorg voor diabetespatiënten.

Geen aanvullende vergoeding.

Er is een aanvullende vergoeding voor Voetzorg voor diabetespatiënten.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Zelf regelen

Uw huisarts bepaalt of de zorg als ketenzorg wordt verleend. U hoeft verder niets te doen. Voor ketenzorg die niet wordt geleverd door de huisarts, is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

De zorgverlener declareert de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U hoeft verder niets te doen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven