Eerstelijnsdiagnostiek


Wij vergoeden de volgende eerstelijnsdiagnostiek:

  • laboratoriumonderzoek uitgevoerd door een instelling voor Medisch-specialistische zorg en/of een zelfstandig huisartsenlaboratorium;
  • radiologisch onderzoek uitgevoerd door een instelling voor Medisch-specialistische zorg. De te vergoeden zorgkosten en voorwaarden voor prenatale screening vindt u terug onder de vergoeding Prenatale screening in het vergoedingenoverzicht;
  • functieonderzoek uitgevoerd door een instelling voor Medisch-specialistische zorg of huisarts.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Een algemene gezondheidscheck wordt niet vergoed.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Eerstelijnsdiagnostiek bij gecontracteerde zorgaanbieders wordt geheel vergoed. Los van uw eigen risico, merkt u niets van de financiële afwikkeling. De zorgaanbieder declareert direct bij ons. DSW sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Wanneer u naar een zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding (vastgestelde tarief 2021). Deze vergoeding ligt iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Tarieven eerstelijnsdiagnostiek (2021)

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Alleen medisch noodzakelijke diagnostiek komt voor vergoeding in aanmerking.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, een GGD-arts infectieziektenbestrijding KNMG of van een GGD-arts tuberculosebestrijding KNMG.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.