DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Prenatale screening


Tijdens een prenatale screening wordt uw ongeboren baby onderzocht op verschillende aangeboren afwijkingen. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Counseling: voorlichting en advies over prenatale screening door uw verloskundige om een weloverwogen besluit te kunnen nemen om de screening al dan niet te ondergaan. De counseling wordt volledig vergoed;
  • NIPT- test: De NIPT betreft een bloedonderzoek op chromosoomafwijkingen (waaronder het syndroom van Down). Om de NIPT te kunnen laten afnemen dient tot 1 april 2023 een eigen bijdrage te worden betaald van € 175,-, daarna vervalt deze eigen bijdrage en is de NIPT kosteloos voor iedereen toegankelijk. Kijk hier voor meer informatie;
  • Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (13-weken echo): De 13-weken echo is een onderzoek vroeg in de zwangerschap waarbij gekeken wordt naar een aantal aangeboren afwijkingen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar of de rug en schedel goed zijn aangelegd. Dit onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind. De 13-weken echo is echter geen garantie op een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen immers worden gezien op de echo. De financiering van de 13-weken echo loopt via een landelijke subsidieregeling, u hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.
  • Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (20-weken echo): De 20-weken echo is een echo waarbij wordt gekeken naar of het kindje aangeboren afwijkingen heeft. Zo wordt onder anderen gekeken naar of het kindje een open rug of schedel heeft, maar ook hoe de organen zich ontwikkelen, of het kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Dit onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind. De 20-weken echo is echter geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen immers worden gezien op de echo. De 20-weken echo wordt volledig vergoed.
  • Invasieve diagnostiek; zoals de vlokkentest en vruchtwaterpunctie. U komt alleen in aanmerking voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie als hier gezien uw voorgeschiedenis een indicatie voor is, of vanwege de uitkomsten van eerdere prenatale screening in deze zwangerschap. U wordt verwezen door uw verloskundige naar een gespecialiseerd centrum.

Bekijk ook onze 'Zwangerschap' pagina.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Een deel van de kosten vallen onder het eigen risico. Zie onze polisvoorwaarden.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage, tenzij u de NIPT laat afnemen voor 1 april 2023 (niet op medische indicatie), er zal dan een eigen bijdrage moeten worden betaald van € 175,-, daarna vervalt deze eigen bijdrage en is de NIPT kosteloos voor iedereen toegankelijk.

Zorgverlener zonder contract

Wanneer u naar een zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding . Deze vergoeding ligt lager dan bij vergelijkbare zorgaanbieders die wel een contract met ons afgesloten hebben.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Deze test wordt vergoed wanneer u een medische indicatie heeft.

Prenatale screening wordt uitgevoerd door een medisch specialist, echoscopist of verloskundige.

Deze test wordt tot 1 april 2023 vergoed zonder en met medische indicatie, daarna is de NIPT voor iedereen kosteloos toegankelijk. Er geldt een eigen bijdrage van €175,- voor de NIPT zonder medische indicatie tot 1 april 2023.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing van uw huisarts of verloskundige nodig wanneer een medisch specialist de zorg verleent.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven