DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Geneesmiddelen apotheek


Bij DSW heeft u vrije keuze van apotheek. U kunt naar een apotheek bij u in de buurt voor uw geneesmiddelen. Bij de apotheek kunt u op doktersrecept de benodigde geneesmiddelen halen. De apotheker kan u meer vertellen over de werking en dosering van het voorgeschreven middel. DSW heeft met apothekers afgesproken om de meest voordelige geneesmiddelen aan u mee te geven, om de kosten in de gezondheidszorg te beperken.

Vanaf 2024 heeft DSW voor een aantal geneesmiddelen een preferentiebeleid. Binnen een groep vergelijkbare geneesmiddelen is een specifiek geneesmiddel aangewezen dat wij vergoeden. De andere geneesmiddelen in die groep worden niet vergoed. Als een geneesmiddel(groep) niet op de lijst van de preferente geneesmiddelen staat, dan hebben wij met apothekers afgesproken dat u een merkloos geneesmiddel krijgt. Merkloze geneesmiddelen hebben dezelfde werkzame stof en dezelfde kwaliteit als een merkgeneesmiddel, maar zijn goedkoper.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding van de farmaceutische zorg bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

100% vergoeding voor de middelen die geregistreerd zijn in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Dit geldt voor zowel de kosten van de geneesmiddelen als de terhandstelling (de afleveringskosten voor de apotheek). Een uitzondering hierop zijn de kosten van de preferente geneesmiddelen, die vallen niet onder uw eigen risico. De terhandstellingskosten die horen bij de preferente geneesmiddelen vallen wel onder het eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja, voor sommige geneesmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Dit kunt u navragen bij uw apotheek.

Zorgverlener zonder contract

DSW sluit met nagenoeg alle apotheken een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Wanneer u naar een apotheek gaat zonder contract, dan vergoeden wij na ontvangst van de rekening, de zorg en de bijbehorende geneesmiddelen tot maximaal de door ons vastgestelde tarieven. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de rekening krijgt.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor anticonceptie vanaf 21 jaar en homeopathische geneesmiddelen (hiervoor gelden andere voorwaarden).

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor homeopathische geneesmiddelen (hiervoor gelden andere voorwaarden).

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor anticonceptie vanaf 21 jaar en homeopathische geneesmiddelen (hiervoor gelden andere voorwaarden).

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor anticonceptie vanaf 21 jaar en homeopathische geneesmiddelen (hiervoor gelden andere voorwaarden).

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

  • Medicinale cannabis wordt niet meer vergoed uit de basisverzekering op advies van het Zorginstituut Nederland.
  • Vitamine D wordt per 1 januari 2023 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering op advies van Zorginstituut Nederland.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De meeste geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering volgens het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Hierin wordt door de overheid bepaald welke medicijnen en onder welke voorwaarden ze vergoed worden uit de basisverzekering. De overheid bepaalt ook de vergoedingslimiet. Is de prijs van een geneesmiddel hoger dan deze limiet, dan is er sprake van een wettelijke eigen bijdrage. U kunt een indicatie van een eventuele eigen bijdrage vinden op www.medicijnkosten.nl. DSW vergoedt de geneesmiddelen bij gecontracteerde apotheken volgens de gemaakte contractafspraken met de apotheek.

Sommige geneesmiddelen worden onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de aanvullende verzekering tot maximaal 100% GVS. Afhankelijk van de prijsvoering die uw apotheek hanteert, kan het zijn dat een gedeelte voor uw eigen rekening komt. DSW maakt hierover geen afspraken met de apotheek.

Gebruikt u een geneesmiddel dat duurder is dan het GVS-limiet (oftewel: de medicijnkosten liggen boven de maximumvergoeding volgens het landelijke geneesmiddelenvergoedingssysteem), dan geldt al jaren een wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is vanaf 2019 gemaximeerd op € 250,- per verzekerde per kalenderjaar. Deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt voortaan achteraf door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

ADHD medicatie

Vanaf 1-1-2022 is voor nieuwe gebruikers van ADHD medicatie van de Regenboog apotheek vooraf toestemming nodig. Hiermee volgt DSW het landelijk beleid. De toestemming kan worden aangevraagd door de kinderarts of psycholoog.

Taperingstrips

Als het niet lukt om met geregistreerde geneesmiddelen af te bouwen en afbouwen in kleinere stappen gewenst is. Dan kunt u daar taperingstrips voor gebruiken. Deze worden eenmalig vergoed voor een duur van 12 weken (drie taperingstrips). Wanneer u niet uitkomt met de strips voor 12 weken, kunt u een aanvraag indienen. Deze wordt door de arts opgesteld.

Binnen een groep vergelijkbare geneesmiddelen is een specifiek geneesmiddel aangewezen dat wij vergoeden. De andere geneesmiddelen in die groep worden niet vergoed. Als een geneesmiddel(groep) niet op de lijst van de preferente geneesmiddelen staat, dan hebben wij met apothekers afgesproken dat u een merkloos geneesmiddel krijgt. Merkloze geneesmiddelen hebben dezelfde werkzame stof en dezelfde kwaliteit als een merkgeneesmiddel, maar zijn goedkoper.

Soms vindt uw arts het medisch niet verantwoord om u te behandelen met een ander dan het door hem of haar voorgeschreven merk geneesmiddel. Bijvoorbeeld als de arts constateert dat u allergisch bent voor bepaalde hulpstoffen, of als u een ander middel geprobeerd heeft en het is voor u aantoonbaar minder effectief. In dat uitzonderlijke geval zal uw arts MN (Medische Noodzaak) op het recept zetten en dit vastleggen. De apotheker heeft hierbij een signalerende rol en zal bij onduidelijkheid overleggen met de voorschrijvend arts. DSW vergoedt dan uw merk via de apotheek.

Als u om een andere reden dan medische noodzaak een ander merk wilt, in plaats van het door DSW preferent aangewezen voorkeursmiddel, dan wordt dat merk niet vergoed.

Alle door DSW aangewezen voorkeursmiddelen staan op de lijst van preferente geneesmiddelen.

Het kan zo zijn dat het door DSW aangewezen voorkeursmiddel niet beschikbaar is. Dan wordt in de apotheek een ander middel voor u gekozen.

Zelf regelen

U heeft een recept nodig van uw (huis)arts of medisch specialist.

Voor sommige geneesmiddelen is vooraf toestemming nodig. De voorschrijvend huisarts of specialist kan hiervoor een formulier invullen en indienen bij de apotheek ter beoordeling.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf mogelijk de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven