Geneesmiddelen apotheek


Bij DSW heeft u vrije keuze van apotheek. U kunt naar een apotheek bij u in de buurt voor uw geneesmiddelen. Bij de apotheek kunt u op doktersrecept de benodigde geneesmiddelen halen. De apotheker kan u meer vertellen over de werking en dosering van het voorgeschreven middel. DSW vraagt aan apothekers om waar mogelijk merkloze geneesmiddelen aan u mee te geven, om de kosten in de gezondheidszorg te beperken. Merkloze geneesmiddelen hebben dezelfde werkzame stof en dezelfde kwaliteit als een merkgeneesmiddel. Een goedkoper geneesmiddel is ook gunstig voor uw eigen risico.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding van de farmaceutische zorg bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

100% vergoeding voor de middelen die geregistreerd zijn in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Medicinale cannabis wordt niet meer uit de basisverzekering vergoed. Dit is gebaseerd op een beoordeling van het Zorginstituut Nederland.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Voor geneesmiddelen die vergoed worden uit de basisverzekering hoeft u naast de wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico, niet bij te betalen wanneer u bij een gecontracteerde apotheek uw geneesmiddelen ophaalt. Er kunnen meerdere merkloze geneesmiddelen beschikbaar zijn met dezelfde werkzame stof. Voor deze geneesmiddelen vergoedt DSW aan de gecontracteerde apotheek een vaste prijs of de laagste prijs van het beschikbare merkloze geneesmiddel. Wanneer uw apotheker heeft vastgesteld dat u het merkgeneesmiddel nodig heeft, is de vergoeding van het merkgeneesmiddel opgenomen in de vergoeding die DSW is overeengekomen met de apotheek. Als u zelf kiest voor het merkgeneesmiddel dan vergoedt DSW de vaste of laagste prijs van het beschikbare merkloze geneesmiddel.

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Ja, voor sommige geneesmiddelen geldt een wettelijke . Dit kunt u navragen bij uw apotheek.

DSW sluit met nagenoeg alle apotheken een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Wanneer u naar een apotheek gaat zonder contract, dan vergoeden wij na ontvangst van de rekening, de zorg en de bijbehorende geneesmiddelen tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding (2021). Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de rekening krijgt.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De meeste geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering volgens het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Hierin wordt door de overheid bepaald welke medicijnen en onder welke voorwaarden ze vergoed worden uit de basisverzekering. De overheid bepaalt ook het vergoedingslimiet. Is de prijs van een geneesmiddel hoger dan deze limiet, dan is er sprake van een wettelijke eigen bijdrage. U kunt een indicatie van een eventuele eigen bijdrage vinden op www.medicijnkosten.nl. DSW vergoedt de geneesmiddelen bij gecontracteerde apotheken volgens de gemaakte contractafspraken met de apotheek.

Sommige geneesmiddelen worden onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de aanvullende verzekering tot maximaal 100% GVS. Afhankelijk van de prijsvoering die uw apotheek hanteert, kan het zijn dat een gedeelte voor uw eigen rekening komt. DSW maakt hierover geen afspraken met de apotheek.

Gebruikt u een geneesmiddel dat duurder is dan het GVS-limiet (oftewel: de medicijnkosten liggen boven de maximumvergoeding volgens het landelijke geneesmiddelenvergoedingssysteem), dan geldt al jaren een wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is vanaf 2019 gemaximeerd op € 250,- per verzekerde per kalenderjaar. Deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt voortaan achteraf door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Vanaf 1-1-2022 is voor nieuwe gebruikers van ADHD medicatie van de Regenboog apotheek vooraf toestemming nodig. Hiermee volgt DSW het landelijk beleid. De toestemming kan worden aangevraagd door de kinderarts of psycholoog.

Wij bepalen niet welk merk medicijn de apotheek moet afleveren. Waar mogelijk geeft de apotheker mee. Meer uitleg hierover is te vinden in deze brochure (2021).

Zelf regelen

U heeft een recept nodig van uw (huis)arts of medisch specialist.

Voor sommige geneesmiddelen is vooraf toestemming nodig. De voorschrijvend huisarts of specialist kan hiervoor een formulier invullen en indienen bij de apotheek ter beoordeling.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.